محصولات ما

فینگر جوینت شاه بلوط
فینگر جوینت شاه بلوط
فینگر جوینت زبان گنجشک
پنل فینگر جوینت ساخته شده از چوب درخت زبان گنجشک
فینگر جوینت بلوط
فینگر جوینت بلوط
فینگر جوینت گردو
فینگر جوینت گردو
بازرگانی درخت تک
شرکت بازرگانی درخت  تک  وارد کننده با کیفیت ترین پنل های فینگر جوینت اروپایی می باشد . محصولات وارداتی ما با توجه به داشتن استانداردهای اتحادیه اروپا و قیمت مناسب مورد توجه و تایید بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ داخلی است.