محصولات ما

فینگر جوینت شاه بلوط
فینگر جوینت شاه بلوط
فینگر جوینت کاج (روسی )
فینگر جوینت کاج (روسی )
فینگر جوینت راش
فینگر جوینت راش
فینگر جوینت بلوط
فینگر جوینت بلوط
بازرگانی درخت تک
شرکت بازرگانی درخت  تک  وارد کننده با کیفیت ترین پنل های فینگر جوینت اروپایی می باشد . محصولات وارداتی ما با توجه به داشتن استانداردهای اتحادیه اروپا و قیمت مناسب مورد توجه و تایید بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ داخلی است.