محصولات ما

فینگر جوینت راش
فینگر جوینت راش
فینگر جوینت شاه بلوط
فینگر جوینت شاه بلوط
فینگر جوینت گردو
فینگر جوینت گردو
فینگر جوینت کاج (روسی )
فینگر جوینت کاج (روسی )
بازرگانی درخت تک
شرکت بازرگانی درخت  تک  وارد کننده با کیفیت ترین پنل های فینگر جوینت اروپایی می باشد . محصولات وارداتی ما با توجه به داشتن استانداردهای اتحادیه اروپا و قیمت مناسب مورد توجه و تایید بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ داخلی است.